به فروشگاه اینترنتی منابع یادگیری زبان کره ای خوش آمدید.

کتاب Once upon a time in Korea سال انتشار (2005)

کتاب Once upon a time in Korea سال انتشار (2005) کتاب Once upon a time in Korea سال انتشار (2005) سطح کتاب: Elementary  فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه کره ای و انگلیسی و در 101 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

کتاب Korean in a Hurry - ویرایش دوم

کتاب Korean in a Hurry - ویرایش دوم کتاب Korean in a Hurry - ویرایش دوم ناشر کتاب: Tuttle کتاب حاضر با فرمت epub. است. فایل EPUB کتاب به صورت دو زبانه کره ای و انگلیسی و در 135 صفحه است. فایل EPUB با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

کتاب Korean Language for Beginners سال انتشار (2017)

کتاب Korean Language for Beginners سال انتشار (2017) کتاب Korean Language for Beginners ناشر کتاب: (Seoul Selection (2017 فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه کره ای و انگلیسی و در 179 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

کتاب Korean - A Complete Course For Beginners به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب Korean - A Complete Course For Beginners به همراه فایل های صوتی کتاب کتاب Korean - A Complete Course For Beginners به همراه فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: Living Language فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه کره ای و انگلیسی و در 125 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کتاب Learn Korean - Word Power سال انتشار (2001 - 2011) به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب Learn Korean - Word Power سال انتشار (2001 - 2011) به همراه فایل های صوتی کتاب کتاب Learn Korean - Word Power سال انتشار (2001 - 2011) به همراه فایل های صوتی کتاب فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه کره ای و انگلیسی و در 2090 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کتاب Teach Yourself Korean به همراه فایل های صوتی کتاب (2003)

کتاب Teach Yourself Korean به همراه فایل های صوتی کتاب (2003) کتاب Teach Yourself Korean به همراه فایل های صوتی کتاب (2003) نویسندگان: M. Vincent و J.H. Yeon فایل PDF کتاب به دو صورت دو زبانه کره ای و انگلیسی و در 139 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

کتاب Practical Korean Speak Korean Quickly and Effortlessly سال انتشار (2017)

کتاب Practical Korean Speak Korean Quickly and Effortlessly سال انتشار (2017) کتاب Practical Korean Speak Korean Quickly and Effortlessly - ویرایش جدید ناشر کتاب: (2017) Tuttle کتاب حاضر با فرمت epub. است. فایل EPUB کتاب به صورت دو زبانه کره ای و انگلیسی و در 224 صفحه است. فایل EPUB با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.           توضیحات بیشتر از ناشر کتاب:   D esigned for beginning Kor ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

کتاب The Languages of Japan and Korea سال انتشار (2012)

کتاب The Languages of Japan and Korea سال انتشار (2012) کتاب The Languages of Japan and Korea ناشر کتاب: (Routledge (2012 نویسنده: N. Tranter فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 545 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دیکشنری انگلیسی بریتانیایی به کره ای Theme-Based Dictionary British ENGLISH-KOREAN - 9000 Words

دیکشنری انگلیسی بریتانیایی به کره ای Theme-Based Dictionary British ENGLISH-KOREAN - 9000 Words دیکشنری انگلیسی بریتانیایی به کره ای Theme-Based Dictionary British ENGLISH-KOREAN - 9000 Words دیکشنری حاضر شامل 9000 واژه انگلیسی و ترجمه زبان کره ای این لغات به همراه نحوه تلفظ لغات کره ای به زبان انگلیسی است. کتاب حاضر با فرمت epub. است. فایل EPUB کتاب به صورت دو زبانه کره ای و انگلیسی و در 256 صفحه است. فایل EPUB با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

کتاب آموزش زبان کره ای Essential Korean Phrasebook & Dictionary Speak Korean with Confidence

کتاب آموزش زبان کره ای Essential Korean Phrasebook & Dictionary Speak Korean with Confidence کتاب آموزش زبان کره ای Essential Korean Phrasebook and Dictionary Speak Korean with Confidence ناشر کتاب: Tuttle کتاب حاضر با فرمت epub. است. فایل EPUB کتاب به صورت دو زبانه کره ای و انگلیسی و در 159 صفحه است. فایل EPUB با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

کتاب آموزش زبان کره ای Modern Korean An Intermediate Reader

کتاب آموزش زبان کره ای Modern Korean An Intermediate Reader کتاب آموزش زبان کره ای Modern Korean An Intermediate Reader نویسنده: N. K. Kim فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 357 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

کتاب آموزش زبان کره ای Read and Speak Korean for Beginners - ویرایش سوم (2017)

کتاب آموزش زبان کره ای Read and Speak Korean for Beginners - ویرایش سوم (2017) کتاب آموزش زبان کره ای Read and Speak Korean for Beginners - ویرایش سوم ناشر کتاب: (2017) McGraw-Hill Education فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه کره ای و انگلیسی و در 113 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

کتاب آموزش زبان کره ای Read and Speak Korean for Beginners - ویرایش سوم (2017)

کتاب آموزش زبان کره ای Read and Speak Korean for Beginners - ویرایش سوم (2017) کتاب آموزش زبان کره ای Read and Speak Korean for Beginners - ویرایش سوم ناشر کتاب: (2017) McGraw-Hill Education کتاب حاضر با فرمت epub. است. فایل EPUB کتاب به صورت دو زبانه کره ای و انگلیسی و در 112 صفحه است. فایل EPUB با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

کتاب Writing Korean for Beginners

کتاب Writing Korean for Beginners کتاب Writing Korean for Beginners ناشر کتاب: Hollym فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 34 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن شده به صورت تمام رنگی و با کیفیت مناسب است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

کتاب آموزش زبان کره ای (TOPIK in 30 Days (Intermediate Vocabulary

کتاب آموزش زبان کره ای (TOPIK in 30 Days (Intermediate Vocabulary کتاب آموزش زبان کره ای (TOPIK in 30 Days (Intermediate Vocabulary (بدون فایل صوتی کتاب) کتاب حاضر یک مرجع عالی برای آمادگی آزمون TOPIK است. کتاب به صورت دو زبانه کره ای و انگلیسی و در 181 صفحه است. کتاب به صورت اسکن تمام رنگی و با کیفیت مناسب است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

کتاب In Flight Korean

کتاب In Flight Korean کتاب In Flight Korean Learn Before You Land فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 20 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

کتاب Korean Made Simple سال انتشار (2014)

کتاب Korean Made Simple سال انتشار (2014) کتاب Korean Made Simple سال انتشار (2014) ناشر کتاب: GO! Billy Korean کتاب به صورت دو زبانه کره ای و انگلیسی و در 267 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

کتاب Step by Step Korean 1 through 15 Action Verbs

کتاب Step by Step Korean 1 through 15 Action Verbs کتاب Step by Step Korean 1 through 15 Action Verbs نویسنده:  Dr. In Ku Kim-Marshall کتاب به صورت دو زبانه کره ای و انگلیسی و در 40 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

کتاب خانه های کره ای Hanok انتشارات Tuttle سال انتشار (2015)

کتاب خانه های کره ای Hanok انتشارات Tuttle سال انتشار (2015) کتاب خانه های کره ای Hanok ناشر کتاب: انتشارات Tuttle فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 184 صفحه است. فایل PDF این مجموعه نفیس با بهترین کیفیت، سرشار از تصاویر به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کتاب Using Korean- A Guide to Contemporary Usage

کتاب Using Korean- A Guide to Contemporary Usage کتاب Using Korean- A Guide to Contemporary Usage ناشر کتاب: Cambridge University Press فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه کره ای و انگلیسی و در 337 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان
تعداد صفحه(2):
محبوبترین محصولات
پرفروش ترین محصولات

زبان کره ای

کره جنوبی, آموزش کره ای, گرامر کره ای, دستور زبان کره ای, یادگیری زبان کره ای, الفبای زبان کره ای

آموزشگاه زبان کره ای

زبان های آسیایی, زبان های شرق آسیا

اینچون, دائجو, دائوجونگ, گوانگجو, اولسان, سئول, بوسان
ژاپنی, ویتنامی, چینی, تایلندی, سنگاپوری