به فروشگاه اینترنتی منابع یادگیری زبان کره ای خوش آمدید.

کتاب آموزش زبان کره ای Essential Korean به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان کره ای Essential Korean به همراه فایل های صوتی کتاب کتاب آموزش زبان کره ای Essential Korean به همراه تمامی فایل های صوتی کتاب (5 سی دی) نویسنده: E. K. Yoon       فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه کره ای و انگلیسی و در 118 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کتاب Basic Korean - A Grammar and Workbook سال انتشار (2009)

کتاب Basic Korean - A Grammar and Workbook سال انتشار (2009) کتاب Basic Korean - A Grammar and Workbook ناشر کتاب: (Routledge  (2009 فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 257 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

کتاب Top 10 Seoul سال انتشار (2017)

کتاب Top 10 Seoul سال انتشار (2017) کتاب Top 10 Seoul ناشر کتاب: (DK (2017 فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 130 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

کتاب Essential Korean Phrasebook & Dictionary Speak Korean with Confidence

کتاب Essential Korean Phrasebook & Dictionary Speak Korean with Confidence کتاب آموزش زبان کره ای Essential Korean Phrasebook & Dictionary Speak Korean with Confidence ناشر کتاب: Tuttle فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه کره ای و انگلیسی و در 248 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

کتاب The Routledge Intermediate Korean Reader سال انتشار (2014)

کتاب The Routledge Intermediate Korean Reader سال انتشار (2014) کتاب The Routledge Intermediate Korean Reader ناشر کتاب: (Routledge (2014 فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه کره ای و انگلیسی و در 215 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

مجموعه سه جلدی کتاب های Korean Fluency

مجموعه سه جلدی کتاب های Korean Fluency مجموعه سه جلدی کتاب های Korean Fluency نویسندگان: M. Campbell و J. Dahye  مجموعه حاضر تنها شامل 3 فایل PDF است.       فایل PDF کتاب ها به صورت دو زبانه کره ای و انگلیسی است. کتاب 1 Korean Fluency در 425 صفحه است. کتاب 1 Korean Fluency در 467 صفحه است. کتاب 1 Korean Fluency در 514 صفحه است. فایل های PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کتاب The Routledge Course in Korean Translation سال انتشار (2018)

کتاب The Routledge Course in Korean Translation سال انتشار (2018) کتاب The Routledge Course in Korean Translation ناشر کتاب: (Routledge (2018 فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه کره ای و انگلیسی و در 197 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

کتاب Once upon a time in Korea سال انتشار (2005)

کتاب Once upon a time in Korea سال انتشار (2005) کتاب Once upon a time in Korea سال انتشار (2005) سطح کتاب: Elementary  فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه کره ای و انگلیسی و در 101 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

کتاب Korean in a Hurry - ویرایش دوم

کتاب Korean in a Hurry - ویرایش دوم کتاب Korean in a Hurry - ویرایش دوم ناشر کتاب: Tuttle کتاب حاضر با فرمت epub. است. فایل EPUB کتاب به صورت دو زبانه کره ای و انگلیسی و در 135 صفحه است. فایل EPUB با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

کتاب Korean Language for Beginners سال انتشار (2017)

کتاب Korean Language for Beginners سال انتشار (2017) کتاب Korean Language for Beginners ناشر کتاب: (Seoul Selection (2017 فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه کره ای و انگلیسی و در 179 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

کتاب Korean - A Complete Course For Beginners به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب Korean - A Complete Course For Beginners به همراه فایل های صوتی کتاب کتاب Korean - A Complete Course For Beginners به همراه فایل های صوتی کتاب ناشر کتاب: Living Language فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه کره ای و انگلیسی و در 125 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کتاب Learn Korean - Word Power سال انتشار (2001 - 2011) به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب Learn Korean - Word Power سال انتشار (2001 - 2011) به همراه فایل های صوتی کتاب کتاب Learn Korean - Word Power سال انتشار (2001 - 2011) به همراه فایل های صوتی کتاب فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه کره ای و انگلیسی و در 2090 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت، به صورت تمام رنگی و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کتاب Teach Yourself Korean به همراه فایل های صوتی کتاب (2003)

کتاب Teach Yourself Korean به همراه فایل های صوتی کتاب (2003) کتاب Teach Yourself Korean به همراه فایل های صوتی کتاب (2003) نویسندگان: M. Vincent و J.H. Yeon فایل PDF کتاب به دو صورت دو زبانه کره ای و انگلیسی و در 139 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

کتاب Practical Korean Speak Korean Quickly and Effortlessly سال انتشار (2017)

کتاب Practical Korean Speak Korean Quickly and Effortlessly سال انتشار (2017) کتاب Practical Korean Speak Korean Quickly and Effortlessly - ویرایش جدید ناشر کتاب: (2017) Tuttle کتاب حاضر با فرمت epub. است. فایل EPUB کتاب به صورت دو زبانه کره ای و انگلیسی و در 224 صفحه است. فایل EPUB با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.           توضیحات بیشتر از ناشر کتاب:   D esigned for beginning Kor ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

کتاب The Languages of Japan and Korea سال انتشار (2012)

کتاب The Languages of Japan and Korea سال انتشار (2012) کتاب The Languages of Japan and Korea ناشر کتاب: (Routledge (2012 نویسنده: N. Tranter فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 545 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دیکشنری انگلیسی بریتانیایی به کره ای Theme-Based Dictionary British ENGLISH-KOREAN - 9000 Words

دیکشنری انگلیسی بریتانیایی به کره ای Theme-Based Dictionary British ENGLISH-KOREAN - 9000 Words دیکشنری انگلیسی بریتانیایی به کره ای Theme-Based Dictionary British ENGLISH-KOREAN - 9000 Words دیکشنری حاضر شامل 9000 واژه انگلیسی و ترجمه زبان کره ای این لغات به همراه نحوه تلفظ لغات کره ای به زبان انگلیسی است. کتاب حاضر با فرمت epub. است. فایل EPUB کتاب به صورت دو زبانه کره ای و انگلیسی و در 256 صفحه است. فایل EPUB با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

کتاب آموزش زبان کره ای Essential Korean Phrasebook & Dictionary Speak Korean with Confidence

کتاب آموزش زبان کره ای Essential Korean Phrasebook & Dictionary Speak Korean with Confidence کتاب آموزش زبان کره ای Essential Korean Phrasebook and Dictionary Speak Korean with Confidence ناشر کتاب: Tuttle کتاب حاضر با فرمت epub. است. فایل EPUB کتاب به صورت دو زبانه کره ای و انگلیسی و در 159 صفحه است. فایل EPUB با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

کتاب آموزش زبان کره ای Modern Korean An Intermediate Reader

کتاب آموزش زبان کره ای Modern Korean An Intermediate Reader کتاب آموزش زبان کره ای Modern Korean An Intermediate Reader نویسنده: N. K. Kim فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 357 صفحه است. فایل PDF به صورت اسکن شده و با کیفیت مناسب است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

کتاب آموزش زبان کره ای Read and Speak Korean for Beginners - ویرایش سوم (2017)

کتاب آموزش زبان کره ای Read and Speak Korean for Beginners - ویرایش سوم (2017) کتاب آموزش زبان کره ای Read and Speak Korean for Beginners - ویرایش سوم ناشر کتاب: (2017) McGraw-Hill Education فایل PDF کتاب به صورت دو زبانه کره ای و انگلیسی و در 113 صفحه است. فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

کتاب آموزش زبان کره ای Read and Speak Korean for Beginners - ویرایش سوم (2017)

کتاب آموزش زبان کره ای Read and Speak Korean for Beginners - ویرایش سوم (2017) کتاب آموزش زبان کره ای Read and Speak Korean for Beginners - ویرایش سوم ناشر کتاب: (2017) McGraw-Hill Education کتاب حاضر با فرمت epub. است. فایل EPUB کتاب به صورت دو زبانه کره ای و انگلیسی و در 112 صفحه است. فایل EPUB با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان
تعداد صفحه(3):
محبوبترین محصولات
پرفروش ترین محصولات

زبان کره ای

کره جنوبی, آموزش کره ای, گرامر کره ای, دستور زبان کره ای, یادگیری زبان کره ای, الفبای زبان کره ای

آموزشگاه زبان کره ای

زبان های آسیایی, زبان های شرق آسیا

اینچون, دائجو, دائوجونگ, گوانگجو, اولسان, سئول, بوسان
ژاپنی, ویتنامی, چینی, تایلندی, سنگاپوری